Vraaggestuurde, cliëntgerichte zorg, daar legtde overheid al langere tijd de nadruk op inhaar beleidsnota’s. Andere beroepsgroepen,zoals huisartsen zijn sinds de jaren negentigbewust vraaggestuurd gaan werken.Verloskundigen werden tot nu echter opgeleidzonder een samenhangend model dat decliënt centraal zet. De nascholing in het kadervan het KNOV project ‘Kracht van begeleiding’vormde voor de Nederlandse verloskundeacademies de aanleiding een cliëntgerichtcommunicatiemodel te ontwikkelen. Eengesprek met de ontwikkelaars over eenpositieve verandering in de relatie tussenverloskundige en cliënt.