In Nederland is één op de duizend zwangerschappen geassocieerd met een vorm van kanker. De behandeling van deze patiënten vergt een multidisciplinaire aanpak van onder andere een oncoloog, een gynaecoloog, een kinderarts en een radiotherapeut waarbij gestreefd wordt naar een optimale maternale en foetale uitkomst. In figuur 1 staat de verdeling van de verschillende vormen van kanker die het meeste voorkomen in de zwangerschap. Dit zijn geen zwangerschapsspecifike kankers, maar de soorten kanker die voorkomen bij jonge vrouwen. Het is duidelijk dat vrouwen met een mammacarcinoom de grootste groep vormen (42 %). Ook gynaecologische kanker kan zich openbaren in de zwangerschap. Van alle maligniteiten die gevonden worden tijdens de zwangerschap is 10 % een cervixcarcinoom. Andere vormen van gynaecologische kanker zijn zeldzamer, zoals eierstokkanker (6 %) of worden zeer incidenteel gezien in de zwangerschap zoals endometrium-, vulva- of vaginacarcinoom.