Magnesiumsulfaat wordt breed ingezet in obstetrische zorg. Positieve effecten op (pre-) eclampsie en preterme neuroprotectie zijn bekend, voordelen van de toepassing als tocolyse ter voorkoming van vroeggeboorte zijn niet vastgesteld. Oudere studies duiden op mogelijke nadelen van magnesiumsulfaat voor foetus en neonaat, veelal gerelateerd aan hypermagnesiëmie. In deze systematische review en meta-analyse wordt onderzocht of magnesiumsulfaat leidt tot onbedoelde negatieve neonatale uitkomsten.

De internationale onderzoeksgroep verrichtte literatuuronderzoek volgens de PRISMA-richtlijn. De studie includeert RCTs, quasi-gerandomiseerde en niet-gerandomiseerde gecontroleerde studies en case reports waarin neonaten antenataal werden blootgesteld aan magnesiumsulfaat. De primaire uitkomstmaat is perinatale sterfte.

In de meta-analyse zijn 197 studies uit zowel hoog- als laag- en middeninkomenslanden opgenomen, waaronder 40 RCTs (n = 19.265) van wisselende methodologische kwaliteit. Wanneer geen onderscheid wordt gemaakt op indicatie, wordt in de RCTs geen effect gevonden van magnesiumsulfaat op perinatale sterfte (RR: 1.01; 0.92-1.10). Er lijkt wel een toegenomen risico op perinatale sterfte wanneer magnesiumsulfaat wordt toegediend als tocolyse (RR: 7.99: 1.00-63.49). De relatie tussen indicatie en perinatale sterfte wordt niet bevestigd in een subgroep-interactietest.

Er wordt een beperkt aantal secundaire negatieve neonatale uitkomsten gevonden. De Apgarscore na 1 minuut blijkt voor neonaten blootgesteld aan magnesiumsulfaat vaker lager dan 7 (RR: 1.67; 1.02-2.73), en de noodzaak voor volume-expansie (infusie) lijkt tweemaal verhoogd (RR: 2.03; 1.01-4.10). Bij neonaten jonger dan 32 weken wordt na magnesiumsulfaat minder intracerebrale echodensiteit (RR: 0.38; 0.19-0.79) als echolucentie (RR: 0.61; 0.38-0.97) gezien. Daarnaast lijkt bij een lage dosering magnesiumsulfaat vaker en langere NICU-opname nodig dan bij een hoge dosering (resp. RR: 1.75; 1.06-2.88 en RR: 3.1 dagen; 0.78-5.42).

Toediening van magnesiumsulfaat in de zwangerschap geeft geen verhoogd risico op perinatale sterfte en waarschijnlijk geen verhoogd risico op andere negatieve uitkomsten voor neonaten en lijkt dus veilig. Missende data en hoge heterogeniteit tussen studies beperken deze conclusie. De auteurs bevelen aan om verder onderzoek te doen naar specifiek behandelbeleid (bijv. dosering), zwangerschaps- en perinatale karakteristieken om tot een beter veiligheidsprofiel te komen.