Gerichte, niet-invasieve prenatale diagnostiek is voor sommigeaandoeningen in de nabije toekomst mogelijk. Maar welke obstakelszijn te verwachten bij de invoering daarvan en is het ook wenselijk?Dat verloskundigen een verantwoordelijkheid hebben in deze discussiekwam in een eerder nummer aan de orde. Van der Linden en Stemerdinglegden een aantal scenario’s voor aan deskundigen en zorgverleners.Ze bleken een nuttig hulpmiddel te zijn bij het denken over demogelijke gevolgen van de nieuwe technologische ontwikkelingen.