Documentatie en registratie worden vaak gezien als ‘die papierwinkel’ die ook nog moet. Uit perinatale audit, casus die behandeld worden door de klachtencommissie of de tuchtrechter komt maar al te vaak naar voren dat de verslaglegging van feiten en gebeurtenissen schromelijk tekort schiet en de kwaliteit van zorg daardoor negatief beïnvloed wordt. In dit artikel vindt u tips voor een optimale verslaglegging in uw praktijk.