Op 13 en 14 februari zal embryoloog en
anatoom Jaap van der Wal (werkzaam als
universitair docent Anatomie /
Embryologie aan de Universiteit van
Maastricht en free lance docent in
verschillende complementair genees –
kundige opleidingen) een workshop
geven met als titel ‘Embryo in beweging’.
In deze tweedaagse workshop worden
verloskundigen gestimuleerd om met
andere ogen te kijken naar het ontstaan
en de ontwikkeling van het ongeboren
kind. Tijd om met deze inspirerende man
in gesprek te gaan.
Van der Wal begint meteen te vertellen. De cursus
die hij zal gaan geven, is door de accreditatiecommissie
Opleiding Verloskunde afgedaan als ‘niet in
overeenstemming is met de gangbare opvattingen
in de verloskunde over zwangerschap en bevalling.
’Jammer’, zo vindt hij.
Niet gangbaar, wel aanvullend
‘Wat ik vertel en hoe ik denk over embryologie is
misschien niet zo ‘gangbaar’, maar niet in strijd
met wetenschap. Zo moet het ook niet worden
gezien: het is aanvullend op alles wat momenteel
bekend is over lichamelijke ontwikkeling, over
genen en dergelijke. Aanvullend in die zin dat
‘mijn’ wetenschappelijke benadering (die van de
fenomenologie) naar betekenis zoekt en niet zozeer
naar oorzaak of verklaring. Maar als anatoomembryoloog
ben ik een uitstervend ras. Sowieso
komt het tegenwoordig weinig voor dat mensen
zich begeven op meer dan één discipline, en als
dan ook nog iets anders wordt gezegd dan
gebruikelijk is binnen de gangbare (!) wetenschap, dan
word je al snel als ‘alternatief’ weggezet. Terwijl dit, nogmaals,
helemaal niet de bedoeling is van mijn verhaal.’