Een van de centrale thema’s van het congres Kennispoort Verloskunde 2014 is gezondheidsbevordering bij kwetsbare groepen. Keynote-speaker Marie-Louise Essink-Bot zet helder een aantal aandachtpunten voor het bevorderen van gezondheidsvaardigheden uiteen. Eeuwig dilemma is, dat de groep die het moeilijkst te bereiken is ook de groep is waar de meeste winst valt te behalen. Daartegenover staat dat zwangeren met lage gezondheidsvaardigheden, wanneer zij eenmaal bereikt worden, wel degelijk geïnteresseerd blijken in informatie. Belangrijk is daarbij niet te vergeten dat een aanzienlijk deel van de bevolking laaggeletterd is. Dit impliceert dat je als verloskundige vaak gezondheidsvoorlichting moet overbrengen aan mensen die een stuk minder geschoold en vaardig zijn dan uzelf. Een kleine inventarisatie onder de verloskundigen in de zaal leert, dat vrijwel niemand hier bewust beleid op voert of gebruik maakt van de toolkit laaggeletterdheid. Gezien de omvang van de doelgroep lijkt hier dus zeker winst te behalen. Ook in het licht van de wettelijke plicht die zorgverleners hebben om de cliënt in begrijpelijke taal te informeren is dit een wijze les. Goedezorg is niet hetzelfde als gelijkezorg, waarschuwt Essink-Bot.