Eind jaren zestig was het “wisselen” vanwege rhesus antagonisme een alledaagse ingreep. Dankzij de rhesusprofylaxe komen de ziektebeelden hydrops foetalis en de hemolytische ziekte van de pasgeborene nog sporadisch voor en zijn nog maar zelden het gevolg van rhesus antagonisme. Nu vinden in heel Nederland nog maar 250 wisseltransfusies per jaar plaats. De artsen Schouten en Strengers van Sanquin staan bij het zevende lustrum van de Rhesusprofylaxe stil met een blik op geschiedenis en toekomst.