Cliëntgerichte zorg zou cliëntparticipatie en geïnformeerde besluitvorming moeten bevorderen en leiden tot meer geïndividualiseerde zorg. De centrale vraag in deze review is of vrouwen werkelijk cliëntgerichte zorg ervaren, hier specifiek rondom inleiden van de baring bij ongecompliceerde serotiene zwangerschap.

De onderzoekers verrichtten een metasynthese volgens richtlijnen van het Joanna Briggs Institute (JBI) van vijf kwalitatieve studies naar de beleving van vrouwen rond inleiding bij een ongecompliceerde serotiene zwangerschap.

De belangrijkste bevinding is dat vrouwen ervaren dat ze onvoldoende goede en goed getimede informatie krijgen over inleiding bij een serotiene zwangerschap. Vrouwen zien hun zorgverlener als primaire informatiebron en volgen medisch advies vaak op.

Als zorgverleners de nadruk leggen op risico’s en als een spontane baring uitblijft, kunnen vrouwen het gevoel krijgen dat hun lichaam faalt en worden ze meer bereid inleiding te accepteren. Het gevoel dat ‘de tijd op is’ ervaren vrouwen als opgelegd ziekenhuisbeleid en draagt bij aan hun angst voor toename van interventies.

Anderzijds wil een aantal vrouwen graag een inleiding wegens het ongemak van een gevorderde zwangerschap en de veiligheid van kun baby. Gebrek aan informatie en betrokkenheid in de besluitvorming geeft vrouwen minder gevoel van controle, waardoor ze de inleiding negatiever ervaren. De behandeling door verloskundigen en gynaecologen zelf wordt echter als ‘onschatbaar’ gewaardeerd.

De auteurs concluderen dat er rond inleiding van serotiene zwangerschappen meer sprake is van ‘informed compliance’ dan van werkelijk cliëntgerichte zorg. Zij bevelen aan de zorg beter te individualiseren en meer cliëntgericht in te richten. Daarnaast adviseren zij keuzehulpen voor vrouwen te ontwikkelen.