Maatschappelijk geaccepteerde idealen over vrouwelijkheid en natuurlijk bevallen kunnen stressvol zijn voor vrouwen die bang zijn voor de bevalling. Onderzoek in de LHBT (lesbisch, homoseksueel, biseksueel en transgender) gemeenschap suggereert dat deze ideaalbeelden een nog grotere rol kunnen spelen bij baringsangst onder seksuele en genderdiverse mensen.

In deze Zweedse kwalitatieve studie werden 17 participanten geïnterviewd die zich identificeerden met de LHBT-gemeenschap (12 lesbisch, twee biseksueel, een niet-binair en twee transgender, allemaal geboren met het vrouwelijk geslacht). Zij waren tussen 25 en 42 jaar oud. Drie participanten waren zwanger en de anderen hadden een tot vier kinderen. Vijftien participanten rapporteerden baringsangst (gemeten met de Fear of Birth scale).

De analyse leidt tot drie thema’ die de gevoelens van weerstand van de participanten beschrijven die tot baringsangst leiden.

‘Weerstand beeld oervrouw’ beschrijft de sociale druk die de participanten  ervaren om zich te conformeren aan het idee dat bevallen het hoogtepunt is van vrouwelijkheid en het leven van de vrouw. Zij herkennen dit (ongeëmancipeerde) ideaalbeeld helemaal niet.

‘Weerstand natuurlijk bevallen’ beschrijft de sociale druk dat wanneer je niet vaginaal bevalt of niet nastreeft je geen sterke vrouw bent omdat je de baringspijn niet zou kunnen verdragen. De participanten ageren tegen het beeld van inschikkelijkheid, niet klagen en opoffering als sociaal geaccepteerde normen van vaginaal bevallen. Zij vinden het erg moeilijk om als ‘zwak’ bestempeld te worden.

‘Weerstand tegen het zwangere lichaam’ beschrijft het gevoel van de participanten die zich meer met het man zijn identificeren en zich daardoor niet met de veranderingen van het lichaam kunnen vereenzelvigen. Zij zijn bang zijn voor de bevalling als een proces waar zij zich ook als persoon niet mee kunnen identificeren. Zij moeten ‘iets’ doen wat niet bij hen past. Weerstand uit zich bijvoorbeeld in het niet dragen van positiekleding.

De auteurs concluderen dat het belangrijk is voor zorgverleners om te begrijpen dat mensen uit de LHBT gemeenschap, die zich niet herkennen in maatschappelijk geaccepteerde normen en waarden over vrouwelijkheid en bevallen meer angst kunnen ervaren voor de baring.