Begeleiding van stuitbevallingen in een verticale houding is een vaardigheid die geoefend moet worden. Een groep onderzoekers in Zwitserland paste daarom een bestaande simulator aan en ontwierp een trainingsprogramma.

Mogelijk betere resultaten

Iedere verloskundige zorgverlener leert om een vaginale stuitbevalling te begeleiden. Sinds enkele jaren is er ook aandacht voor het begeleiden van een stuitbevalling in  een verticale houding of op handen en knieën (‘all fours’), omdat dit mogelijk betere resultaten oplevert dan in een liggende houding1 Zie bijvoorbeeld Louwen et al, 2016:   https://doi.org/10.1002/ijgo.12033 . Er zijn bijvoorbeeld minder handgrepen nodig om het kind te ontwikkelen, en de bevalling eindigt minder vaak in een keizersnede.

Aanpassing bestaande simulator

Bestaande bevallingssimulatoren en bekkenmodellen zijn meestal ontworpen voor bevallingen in rugligging. Dat is een belangrijke belemmering voor het oefenen van de benodigde vaardigheden voor het begeleiden van een verticale stuitbevalling. Daarom ontwierp een groep onderzoekers in Zwitserland een stevige metalen constructie waarop ze een bestaande simulator monteerden. Ze ontwierpen een bijbehorend trainingsprogramma op basis van bestaand instructiemateriaal2 Shawn Walker ontwierp een ‘Physiological breech birth algorithm’, een soort praktijkkaart voor het tijdsverloop, eventuele problemen en benodigde manoeuvres bij verticale stuitbevallingen, zie hiervoor Reitter et al, 2020: https://doi.org/10.1111/birt.12480 .

Dit filmpje toont het gebruik van de simulator.

Vertrouwen gestegen

Het trainingsprogramma werd aangeboden aan 13 deelnemers en geëvalueerd met een vragenlijst. Op een Likert-schaal van 1 tot 5 waren 12 van de 13 (92%) van de deelnemers het er mee eens of sterk mee eens dat de aangepaste simulator realistisch was in het trainen van verloskundige manoeuvres voor gecompliceerde stuitbevallingen. Na de training steeg hun vertrouwen in het ondersteunen van een stuitbevalling in verticale positie van gemiddeld 2,5 naar 5,7 op een schaal van 1 tot 10. De training werd toegevoegd aan het Zwitserse opleidingsprogramma Partum.

Aanleren vaardigheden goed mogelijk

De onderzoekers concludeerden dat het aanleren van de benodigde vaardigheden voor het begeleiden van verticale bevallingen bij een stuitligging goed mogelijk is door gerichte training met een aangepast simulatiemodel. Opleiders en trainers kunnen zich door dit onderzoek laten inspireren en bestaande simulatoren en bekkenmodellen aanpassen en kantelen. Dat dit goed van pas kan komen wordt mooi beschreven in deze casusbeschrijving.