In dit kwalitatieve onderzoek is de verbinding tussen de emotionele aard van het  beroep van verloskundige en het hoge burn-outpercentage verkend. Zelfbewustzijn en basisvaardigheden voor zelfzorg zijn aanbevelingen aan verloskundigen om burn-out te verminderen of voorkomen.

Hoge burn-outpercentages onder verloskundigen

Werkgerelateerde burn-out onder verloskundigen komt volgens de onderzoekers bij 20 tot 57% van de verloskundigen voor. Uit eerdere literatuur blijkt dat met name extrinsieke factoren, zoals personeelstekorten, bijdragen aan burn-out. Om de verbinding tussen de emotionele aard van het beroep van verloskundige en het hoge burn-outpercentage te verkennen voerden de onderzoekers in een stedelijk ziekenhuis in Ierland een thematische netwerkanalyse bij participatief actieonderzoek onder 21 verloskundigen uit.

Persoonlijke bijdragers aan burn-out

Een ‘persoonlijke bijdrager’ aan burn-out was verminderde draagkracht door persoonlijke omstandigheden, zoals ziekte en mantelzorgtaken. De verloskundigen benoemden enkele specifieke punten die het risico op burn-out verhogen, zoals een lagere leeftijd en het minder ervaring hebben als verloskundige. Als persoonlijke bijdrager werd ook benoemd hoe sommige verloskundigen hulp zoeken en vragen en andere niet. De gewenste vorm van ondersteuning verschilt per individu. De mate van ondersteuning is uiteindelijk wel van invloed op de draagkracht.

De emotionele aard van het beroep van verloskundige

In het Engels heet de verloskundige midwife wat letterlijk betekent het ‘met vrouwen’ zijn. In de beschrijving van de emotionele kant van de verloskundige zorg komen termen als meelevendheid, betrokkenheid, compassie en empathie naar voren. Deze emotionele zorg is een integraal onderdeel van het leveren van verloskundige zorg. Dat verloskundigen hierbij veel ‘van zichzelf geven’ was een prominent en terugkerend thema. Met name bij ongewenste situaties die zich binnen het beroep van verloskundige voordoen, werd enkele malen benadrukt dat dit zijn emotionele tol eist.

Burn-out verminderen of voorkomen

De onderzoekers doen twee aanbevelingen aan verloskundigen om het eigen burn-outniveau te verminderen of voorkomen.

Aanbeveling 1: Zelfbewustzijn
Het is soms makkelijker om bij een collega tekenen van burn-out te herkennen dan bij jezelf. Zelfbewustzijn om een burn-out te herkennen is echt van belang in de verloskundige zorg, vooral omdat het zo vaak voorkomt. Dan kun je ook gericht om hulp vragen in de organisatie of aan collega’s. De deelnemers suggereren om een systeem op te zetten om elkaar proactief in de gaten te houden, zoals dit ook in andere beroepen wordt toegepast.

Aanbeveling 2: Basisvaardigheden voor zelfzorg
Basiszelfzorg is ook noodzakelijk voor het welzijn van de verloskundige. De deelnemers benadrukten de noodzaak van een ‘back-to-basics’ gezondheid en mindfull leven om burn-out te voorkomen, zoals zorgen voor voldoende beweging, goed eten en slapen. Ook het zorgen voor een gezonde ‘work-life balance’ werd genoemd. Geniet van een sociaal leven buiten het werk en vind plezier in je werk.

Veelzijdige aanpak nodig

De onderzoekers merken tot slot op dat alleen een focus op de individuele verloskundige te beperkt is. Om het aantal burn-outs onder verloskundigen te reduceren is een veelzijdige aanpak nodig. Als de zorgstelsels zich niet inzetten om de chronische overmatige werkdruk te verminderen, zullen de burn-outpercentages hoog blijven, wat negatieve gevolgen heeft voor verloskundigen en de vrouwen onder hun zorg.

Het originele artikel is het laatste artikel van een drieluik in het tijdschrift Women and Birth over dit onderwerp. Eerdere artikelen zijn: