Ontroostbaar huilen en goedbedoelde adviezen kunnen ouders tot waanzindrijven. Veel ouders nemen hun kind dan in bed met het gevaar vanwiegendood, of dragen het kind in een draagzak wat het kind juist teveelzou prikkelen. Maar erger: schudden, het geluid trachten te smoren enslaan komt in deze situaties ook wel voor. Gelukkig is daarom onderzoek [1]gedaan naar twee interventies die mogelijk uitkomst bieden: inbakeren en“rust en regelmaat”.