De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft een toetsingskader gemaakt voor het functio­neren van verloskundige samenwerkings­verbanden. Dit toetsingskader is opgesteld aan de hand van de normen, die de beroeps­groepen zichzelf hebben opgelegd. In 2014 bezoekt de Inspectie verloskundige samen­werkingsverbanden om te toetsen hoe ver zij zijn met het realiseren van het advies over samenwerking van de Stuurgroep zwanger­schap en geboorte.