Op vrijdag 29 februari jl. installeerde het bestuur van de
KNOV de Wetenschapscommissie van de KNOV. Dat
gebeurde in de namiddag tijdens een korte ceremonie in
een van de zalen van de Domus Medica in Utrecht.
Voorzitter KNOV Sjaak Toet opende de bijeenkomst en
memoreerde de ontwikkelingsgeschiedenis en de doelstellingen
van de Wetenschapscommissie zoals die de
vereniging voor ogen staan.
In het installatiedocument zijn de doelstellingen deels als
volgt geformuleerd:
‘…Een wetenschapscommissie verloskunde in te stellen
met als taak in een periode van twee jaar (expiratie
december 2009) het wetenschapsdomein normale
verloskunde te initiëren, ontwikkelen, organiseren en
implementeren. Het doel is daarmee te komen tot een
structurele inbedding van het wetenschapsdomein
normale verloskunde in de academische setting.
Samenwerking met de verschillende opleidingen is hierbij
een belangrijk aspect…’
Nadat Sjaak Toet en Erna Kerkhof het document hadden
ondertekend overhandigde de voorzitter KNOV dit
aan de voorzitter van de Wetenschapscommissie,
prof. Dr. J. Brug.
‘Samenwerking met de verschillende opleidingen is hierbij
een belangrijk aspect’ las u zojuist. Het was daarom
dat de gezamenlijke verloskundige academies (SSOV) de
voorzitter en leden van de Wetenschapscommissie een
cadeau aanboden ter herinnering aan deze dag. Het
cadeau werd hen namens de SSOV aangeboden door de
directeur van de Verloskundige Academie van Maastricht,
mevrouw B.J.F.M. Berden-van Lier. Het cadeau bestond
uit een fraai glas en een brief waarin beschreven op welke
wijze en onder welke toegangscode zij zich toegang tot
Kennispoort-Verloskunde kunnen verwerven.
Tenslotte sprak de voorzitter van de Wetenschaps –
commissie nog enkele woorden, waarna het glas kon
worden geheven en getoast kon worden op een
wetenschappelijke toekomst voor de verloskunde.
Even later opende de voorzitter de eerste vergadering
van de wetenschapscommissie en verlieten de overige
aanwezigen stilletjes de vergaderruimte.