Samenvatting
De kans op het ontwikkelen van een VTE is groter tijdens de zwangerschap en in het bijzonder het kraambed. Ook obesitas is een van de risicofactor voor een VTE. Deze PICO tracht te onderzoeken of er een indicatie bestaat voor het toedienen van profylactische antistolling in het kraambed bij vrouwen met obesitas. Bij een tekort aan high level evidence, is er geen eenduidig beleid voor deze specifieke patiëntengroep. De enige landelijke richtlijnen die hier een uitgebreid advies over geven zijn de RCOG-richtlijnen. Het invoeren van deze richtlijnen in Groot Brittannië heeft geleid tot een afname van de aan VTE-gerelateerde maternale sterfte tijdens de zwangerschap en het kraambed. Invoering van een dergelijk protocol lijkt derhalve rationeel. In de toekomst zijn er echter grotere, goed opgezette studies over dit onderwerp nodig.