Artikel over nut/noodzaak van de Prenatale screening: “Prenatale screening mag niet als doel hebben zoveel mogelijk foetussen met een afwijking op te sporen, maar kan wel antwoord geven op de vraag van een ongeruste zwangere. Het hoort daarom geen bevolkingsonderzoek te zijn.”

Het artikel is eerder verschen in Medisch Contact editie nr. 13 van 26 maart 2004.