Verloskundigenpraktijken kunnen sinds 2009 een keurmerk halen voor hun praktijkvoering en klanttevredenheid: de KNOV-praktijkaccreditatie. Met dit keurmerk maken verloskundigenpraktijken zichtbaar dat zij voldoen aan de eisen die de beroepsgroep stelt en continu werken aan kwaliteitsverbeteringen in
de praktijk. Landelijk doen inmiddels twintig praktijken mee. reos heeft Geboortecentrum Wonderwereld hoofddorp begeleid bij het behalen van de KNOV praktijkaccreditatie. Wat heeft het keurmerk deze verloskundigen opgeleverd?