Transitie naar moederschap is een complex proces. De kwaliteit van de begeleiding, de zorg en het zorgsysteem rondom deze transitie wordt in veel landen vooral geëvalueerd met criteria die door de professionals vastgesteld zijn, zoals tevredenheid over de zorg. De auteurs beogen met dit kwalitatieve onderzoek de kwesties te identificeren die vrouwen zélf belangrijk vinden, als het gaat om de zorg.

De Maternal health And Maternal Morbidity in Ireland studie (MAMMI) is een longitudinaal onderzoek naar de gezondheid van ‘first-time mothers’ (N=3047) in Ierland. In 2018 werden uit deze populatie 88 vrouwen gerekruteerd om mee te denken over MAMMI-gerelateerd onderzoek. Samen met de onderzoekers werd de volgende onderzoeksvraag geformuleerd: ‘welke onderwerpen prioriteren vrouwen voor onderzoek over hun gezondheid in het eerste jaar postpartum’.

Er werden 24 vrouwen telefonisch geïnterviewd. Analyse resulteerde in twee hoofdthema’s, beide gerelateerd aan een centraal staand concept van ‘de onzichtbare vrouw’: niet gezien, gehoord worden en de eigen zorgbehoefte altijd secundair aan het welzijn van het kind ervaren.

Het eerste hoofdthema ‘Toegankelijkheid van zorg’ besloeg de zorg, met als subthema’s inconsistente zorgvoorzieningen, alles gaat over de baby, opgelegde bezorgdheid/ angst en golven van informatie. Het tweede hoofdthema was ‘Intensiteit van het moederschap’, met als subthema’s zware verantwoordelijkheid, (behoefte aan) geruststelling, identiteitsverandering en leren het eigen belang te behartigen.

De auteurs benadrukken in hun conclusie het belang van de inbreng van vrouwen bij onderzoek naar de gezondheid van moeder en kind, zodat duidelijk kan worden wat werkt voor vrouwen en in welke context. Zij verwachten dat dit een positief effect kan hebben op hun gezondheid en welzijn in de transitie naar moederschap en daarmee ook op de tevredenheid over de zorg.