Het aantal sectio’s is de afgelopen jaren toegenomen. Er is echter nog niet zoveel bekend over mogelijke complicaties voor vrouwen op latere leeftijd ten gevolge van deze manier van bevallen.

Deze onderzoekers bestudeerden een nationale database van 7685 Deense bevallen vrouwen waarvan 5267 vrouwen vaginaal bevallen waren, 1694 eenmalig per sectio en 724 waren meerdere malen bevallen per sectio.

Er werd gekeken of vrouwen die in het verleden bevallen zijn per sectio meer kans hebben op complicaties bij een vaginale of abdominale uitgevoerde uterusextirpatie op latere leeftijd. De gemiddelde leeftijd ten tijde van de operatie bedroeg 40 (SD 5,3) jaar. De tijd tussen de laatste baring en de operatie was gemiddeld 8,3 (SD 4,4) jaren.

De postoperatieve complicaties waren een her-operatie binnen 30 dagen, bloedtransfusie, nabloeding, infectie, wondruptuur, verkleving, en trombose. Vrouwen met gynaecologische kanker en met abdominale operaties in de anamnese werden geëxludeerd voor analyse.

Van de vaginaal bevallen vrouwen werd bij 35% de uterus verwijderd; bij 42% van de vrouwen met één sectio in de anamnese; bij 53% van de vrouwen met meerdere sectio’s. De meest voorkomende indicatie voor operatie waren myomen (26%) en menstruatieproblemen (40%).

In vergelijking met vaginaal bevallen hadden vrouwen met één sectio en met meerdere sectio’s in de anamnese meer kans op een her-operatie [OR 1,31 (95% BI 1,03-1,68)/ OR 1,35 (95% BI 0,96-1,91)]. Dit was ook van toepassing op postoperatieve complicaties [OR 1,16 (95% BI 0,98-1,37)/ OR 1,30 (95% BI 1,21-3,07)]. In vergelijking met vaginaal bevallen hadden vrouwen met meerdere sectio’s in de anamnese meer kans op een bloedtransfusie [OR 1,93 (95% BI 1,21-3,07)]. De onderzoekers corrigeerden voor leeftijd, chronische en cardiovasculaire ziekten en voor alle niet-gynaecologische kanker.

De resultaten suggereren dat vrouwen met een sectio in de anamnese vaker een uterusextirpatie hebben op latere leeftijd. Zij concluderen dat deze vrouwen dan geconfronteerd kunnen worden met complicaties. Het advies is, vanwege deze bevindingen, om sectio’s die niet strikt medisch geïndiceerd zijn, te voorkomen.