De LESA-V Anemie is gebaseerd op drie standaarden: de KNOV-standaard Anemie en de NHG-standaarden Anemie en Zwangerschap en kraamperiode. In 2006 is de eerste LESA-V verschenen met de titel Miskraam.

De LESA-V Anemie is in de zomer van 2007 gepubliceerd. Bij de evaluatie van de anemiestandaard van de KNOV in 2003 was er een verschil in het beleid tussen verloskundigen en huisartsen. Dit was een belangrijk knelpunt. Een tweede knelpunt was het gebrek aan aandacht voor specifieke groepen zoals allochtone vrouwen. In datzelfde jaar publiceerde de NHG haar anemiestandaard en werd de standaard ‘Zwangerschap en kraamperiode’ herzien. Daarnaast draagt de LESA-V bij tot eenheid in voorschrijfbeleid en verwijsbeleid en meer aandacht voor de informatieoverdracht tussen verloskundige en huisarts.

Erratum bij LESA-V Anemie:
In de samenvatting wordt een ondergrens van 5,4 mmol/L beschreven als indicatie voor overleg met de tweede lijn. Op pagina 3 staat echter een ondergrens van 5,6 mmol/L. De juiste Hb waarde als indicatie voor overleg met de gynaecoloog moet 5,6 mmol/L zijn, conform de standaard anemie van de KNOV.
Bron: KNOV. Zie de KNOV-site voor meer aanvullende praktijkdocumenten rond deze LESA-V.