Bij dit tijdschrift vindt u een pijnlineaal. Hiermee kunt u werken volgens de kernaanbevelingen uit het KNOV-standpunt ‘Voorlichting over pijn en pijnbehandelingen tijdens de bevalling’. Tijdens de bevalling geeft de cliënt met de pijnlineaal aan hoe zij de pijn ervaart. Met deze kennis kan de verloskundige met de vrouw bespreken hoe zij om kan gaan met de pijn en welke interventies ingezet kunnen worden om te zorgen dat de pijn op een, voor de vrouw, draaglijk niveau blijft.

Waarom een pijnlineaal?
Pijn is altijd subjectief. In de gezondheidszorg komt steeds meer aandacht voor het meten van pijn. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) schrijft voor om, volgens het Veiligheids Management Systeem bij volwassen ziekenhuispatiënten, dagelijks de pijn te meten met een numerieke pijnscore (0-10). Doel is de pijnbeleving te objectiveren en passende, adequate pijnbehandeling geven. Zorgverleners, ook verloskundigen, kunnen pijn tijdens de baring niet altijd goed inschatten. Daarbij komt dat verloskundigen aan het gedrag van de vrouwen niet altijd kunnen zien hoeveel pijn deze hebben. Om een goede indruk te krijgen moet de verloskundige dit dus aan de vrouw vragen. De pijnlineaal is een mooi hulpmiddel om de pijn bespreekbaar te maken.