Het Mastersymposium 2010 was meer dan een jaarlijks terugkerende dag waarop recent wetenschappelijk onderzoek van nieuwe Masters of Science Verloskunde werd gepresen- teerd. Het was nadenken en discussiëren op niveau. Het was opnieuw stilstaan bij het belang van de academisering van verlos- kundigen. Het was de uitreiking van de aan- moedigingsprijs aan een pas afgestudeerde Master of Science Verloskunde: de Bertie Huidekoper penning. En er werd waardig afscheid genomen van Marian van Huis, ‘Grande Dame’ van de verloskunde. beroepsgroep is dit een uiterst belangrijk ontwikkeling.