Wanneer verloskundigen de regie over de zorg hebben (midwifery led care) kan dat medische interventies voorkomen. Met de gerandomiseerde COSMOS-trial levert het onderzoeksteam van de Australische Mclachlan het bewijs dat dit ook geldt voor het voorkomen van onnodige sectio’s caesarea, mits de verloskundige één op één continue zorg verleent.

Zorg onder leiding van verloskundigen (midwifery led care) verkleint de kans op medische interventies, bleek al eerder uit een Cochrane review van Hatem et al. (2008). Op één punt bestond echter controverse. De Cochrane review liet geen beschermend effect zien van zorg door verloskundigen op het aantal sectio caesarea, terwijl een eerder gepubliceerde Australische studie (Homer et al., 2001)  dit wel aantoonde. Volgens de onderzoekers van de COSMOS-studie ontstond deze tegenstelling doordat in de Australische studie continue zorg werd verleend (caseload midwifery) terwijl de Cochrane review werd gedomineerd door studies uitgevoerd binnen relatief grote teams van verloskundigen. De clou zou hem niet zitten in de professionele achtergrond van de hulpverleners (verloskundigen versus artsen), maar in het gehalte aan continue één-op-één ofwel caseload zorg.
Mc Lachlan et al. (2012) ontwierpen de COSMOS-trial om de preventieve werking van continue zorg aan het licht te brengen. De primaire uitkomst van de studie was het aantal sectio’s; secundaire uitkomsten waren inleidingen, pijnbestrijding, kunstverlossingen, perineumletsel, de conditie van het kind en de lengte van de kraamperiode. De deelnemers waren bij intake laagrisico zwangere vrouwen (< 24 weken, Engelssprekend, eenlingzwangerschap) uit het Royal Women’s Hospital (RWH) te Melbourne (Australië). In totaal werden 2314 deelnemers gerandomiseerd in een onderzoeksgroep van 1156 vrouwen voor continue zorg en een controlegroep van 1158 vrouwen voor standaard zorg.