Veel te vroeg geboren worden is een stressvolle start van je leven. Premature pasgeborenen liggen langdurig in couveuses en aan apparatuur en worden veelvuldig lastiggevallen met soms pijnlijke procedures.

De aanwezigheid van ouders kan deze stress op verschillende manieren verminderen, bijvoorbeeld door huid-op-huid contact, maar ook met alleen hun stem. Waarschijnlijk speelt het vrijkomen van endogene oxytocine daarbij een rol. De auteurs van dit artikel onderzochten in hoeverre de stem van de moeder invloed heeft op de pijnreactie en de rol van endogene oxytocine tijdens pijnlijke procedures bij deze baby’s.

Twintig premature kinderen (geboren bij 32,7 weken; SD 9,6 dagen) werden tijdens drie bloedafnames blootgesteld aan drie condities: 1. de sprekende stem van de moeder 2. zingen van de moeder en 3. standaardzorg – in willekeurige volgorde, op drie opeenvolgende dagen – gemiddeld vanaf 3 dagen na de geboorte.

De pijnreacties van de baby werden gemeten met een Premature Infant Pain Profile (PIPP) score. Deze PIPP score komt tot stand op basis van fysiologische gegevens zoals de hartslag en observatie van gedrag. De gedragscomponent voor deze PIPP score werd blind gecodeerd door getrainde psychologen. Endogene oxytocine werd voor en na de bloedafname gemeten in speeksel en het cortisol niveau werd bepaald in het afgenomen bloed.

Bij een sprekende stem van de moeder daalden de PIPP scores significant, met een gelijktijdige stijging van de endogene oxytocine. Het effect op de pijnreactie was marginaal significant voor het zingen. Er werden geen effecten op cortisol niveaus gevonden.

Dit onderzoek laat zien wat veel ouders en NICU personeel intuïtief al wel aanvoelen: de sprekende stem van de moeder heeft een gunstige invloed op de pijnreactie van premature baby’s. Endogene oxytocine die vrijkomt als moeder spreekt tegen de baby, kan een verklarende factor zijn bij dit mechanisme.