Wereldwijd overlijden jaarlijks 535.900 vrouwenten gevolge van de zwangerschap [Hill et al,2007]. In dit perspectief is de moedersterfte inNederland gelukkig laag, maar in de periode1993-2005 wordt wel een stijging waar -genomen. Deze is voornamelijk toe te schrijvenaan sterfte bij zwangere vrouwen met eenonderliggende aandoening. Moedersterfte iseen belangrijke indicator voor de kwaliteitvan de geleverde obstetrische zorg in eenland. Gynaecoloog Joke Schutte voerde inhaar promotieonderzoek een confidentialenquiry uit om een nauwkeurig beeld tekrijgen van de hoogte en de onderliggendeoorzaken van moedersterfte.