Hoe stellen pasbevallen vrouwen vast dat ze klaar zijn om weer seks te hebben met hun partner? Uit Canadees onderzoek blijkt dat de nacontrole hierbij een belangrijke factor is.

Seks na de bevalling is een onderbelicht onderwerp. Er zijn wel cijfers bekend over wanneer seks na de bevalling door de meeste vrouwen wordt hervat, maar het is onbekend hoe vrouwen vaststellen dat ze daar klaar voor zijn. Canadese onderzoekers vroegen daarom naar de ervaringen van vrouwen rondom het hervatten van seks na de bevalling.

Keuze voor seks na de bevalling wordt beïnvloed door fysieke en emotionele factoren

De onderzoekers voerden een kwalitatieve studie uit door middel van interviews met elf vrouwen. De vrouwen waren tussen de 21 en 38 jaar oud en waren in de zes maanden voorafgaand aan het interview bevallen. De interviews vonden plaats in 2020, werden gedaan via de telefoon, en duurde tussen de 45 en 70 minuten. De resultaten lieten zien dat de keuzes rondom intimiteit na de bevalling beïnvloed worden door zowel fysieke als emotionele factoren die vaak met elkaar verweven zijn. Hierbij kwam een aantal dingen specifiek naar voren:

  • fysiek herstel
  • op je gevoel vertrouwen
  • herdefiniëren van intimiteit
  • de nacontrole

Vrouwen weten dat bekkenbodem hersteld moet zijn

Fysiek herstel speelde voor vrouwen een belangrijke rol in de beslissing wanneer weer intiem te zijn met hun partner. Dit ging vooral over het herstel van de bekkenbodem. Vrouwen weten dat het belangrijk is dat de bekkenbodem is hersteld, en dat dit invloed heeft op hun seksuele gezondheid. Toch stellen ook een aantal vrouwen dat eventuele pijn erbij hoort en dat het iets is waar je mee moet leren omgaan.

Vrouwen willen lichamelijk en emotioneel klaar zijn voor intimiteit

Vrouwen gaven ook aan dat het belangrijk was dat ze zowel lichamelijk als emotioneel klaar waren om weer intiem te zijn met hun partner. Sommige vrouwen hadden zorgen over hun eigen seksualiteit na de zwangerschap en bevalling. De meerderheid van de vrouwen ervaarde bijvoorbeeld dat zij na de bevalling een lager libido hadden. Dit zorgde ervoor dat vrouwen intimiteit in hun relatie anders gingen invullen: vrouwen noemden dingen als knuffelen, zoenen, samen koken of flirten als intimiteit om de connectie met de partner te behouden.

De nacontrole blijkt een belangrijke factor bij de keuze weer te starten met seks

Alle geïnterviewde vrouwen noemden de nacontrole (zes weken na de bevalling) als een belangrijke factor in hun keuze om weer te starten met seks. De meesten waardeerden het om van hun zorgverlener te horen dat zij fysiek ‘groen licht’ hadden om veilig seks te hebben, maar hadden ook het gevoel dat ze nog niet klaar waren om seks te hervatten. Sommigen voelden zich onder druk gezet door het krijgen van groen licht van de zorgverlener. Dit kwam vaak niet door de zorgverlener zelf, maar door de interpretatie die de vrouw gaf aan het bericht.

Wat betekent dit voor jou?
Als verloskundige speel je een essentiële rol in het bespreekbaar maken van de seksuele gezondheid van zwangere vrouwen, zij hechten belang aan het gesprek hierover met jou. Het is belangrijk om dit zorgvuldig te doen, en rekening te houden met de persoonlijke voorkeuren van de vrouw. Hoewel dit een kleine buitenlandse studie betreft, lijkt het goed te zijn je ook bewust te zijn van de boodschap die je overbrengt tijdens de nacontrole.