Samenvatting:

Neef-nicht huwelijken komen in Nederland waarschijnlijk meer voor onder migranten uit Noord Afrika en het Midden Oosten en hun afstammelingen, dan onder andere bevolkingsgroepen. Neef-nicht huwelijken hebben in die regio vaak de voorkeur boven een huwelijk met een partner uit een onbekende familie. In Nederland bestaat een negatief beeld over neef-nicht huwelijken. Vooral omdat verwante ouders een verhoogd risico kunnen hebben op kinderen met een autosomaal recessieve aandoening. Huwelijken tussen verwanten onder autochtone Nederlanders liggen eerder in de taboesfeer. Vanuit de VU is een interdisciplinair kwalitatief onderzoek verricht om na te gaan wat Turkse en Marokkaanse Nederlanders vinden van een huwelijk met een verwant (consanguïniteit), het gebruik van preconceptioneel testen en bijbehorende reproductieve opties. In dit artikel doen we hierover verslag voor verloskundigen, omdat deze beroepsgroep hiermee direct te maken kan krijgen.