Nog steeds zijn er vrouwen die tijdens de bevalling een respectloze benadering of andere negatieve ervaringen meemaken, zo bleek tijdens de actie ‘#genoeggezwegen’ in 2016 in Nederland. De onderzoekers brachten (de impact van) negatieve ervaringen tijdens de bevalling in kaart.

Online vragenlijst

Vrouwen die vijf jaar of korter geleden waren bevallen werden uitgenodigd via sociale media voor een online vragenlijst over hun – positieve of negatieve- ervaringen tijdens de bevalling. Om een brede doelgroep te bereiken werden ook cliëntenorganisaties en recent bevallen influencers van sociale media ingezet.

De gebruikte vragenlijst bevatte 37 vragen over negatieve ervaringen, verdeeld over zeven categorieën:

  • emotionele druk
  • onvriendelijkheid/verbaal geweld
  • ruwe behandeling/fysiek geweld
  • gebrek aan communicatie
  • gebrek aan support
  • geen keuzemogelijkheid
  • discriminatie

Ook werd gevraagd welke impact deze ervaringen hadden op vrouwen.

‘Geen keuzemogelijkheid’ vaakst gemeld

Van de 13.359 vrouwen die in twee maanden in 2020 de vragenlijst openden, voldeden 12.239 vrouwen aan de inclusiecriteria. De vaakst gemelde categorie van negatieve ervaringen was ‘geen keuzemogelijkheid’ (39.8%), zoals om zelf een houding te kiezen, gevolgd door ‘gebrek aan communicatie’ (29,9%), bijvoorbeeld vanwege een gevoel onvoldoende informatie te hebben gekregen. Ook ‘gebrek aan support’ (21,3%) en ‘ruwe behandeling/fysiek geweld’ (21,1%) werden regelmatig gemeld.

Samenhang met negatieve bevallingservaring

Een grote variatie werd gezien in de impact van deze ervaringen. 36,3% van alle vrouwen ondervond echt last van tenminste één negatieve ervaring. Primipariteit en een migratie achtergrond waren risicofactoren voor zo’n negatieve impact. Het ondervinden van een respectloze benadering of andere negatieve ervaringen was bovendien geassocieerd met een negatievere bevallingservaring.

Urgente aandacht voor respectvolle geboortezorg

Kortom: een respectloze benadering en andere negatieve ervaringen tijdens de bevalling komen in Nederland geregeld voor, hebben vaak een negatieve impact, en kunnen samenhangen met een negatieve bevallingservaring. Voldoende reden voor de onderzoekers om op te roepen tot urgente aandacht voor respectvolle geboortezorg.