Per 1 januari 2007 is de screening van neonaten op aangeboren afwijkingen uitgebreid. De capaciteit voor vervolgonderzoek risicokinderen schiet echter nog tekort. De uitbreiding van screeningsprogramma is wat al te voortvarend in gang gezet.Dit artikel werd eerder gepubliceerd in Medisch Contact nummer 10 van 9 maart 2007. pagina 416-418.