Emotioneel welbevinden in je werk is heel belangrijk voor het volhouden van je werkzaamheden. In dat licht beoogt de internationale WHELM- studie (Work, Health & Emotional Lives of Midwifes) meer inzicht te krijgen in de relatie tussen het emotioneel welbevinden van verloskundigen en de setting waarin zij werkzaam zijn, zoals loondienst of zelfstandig werkend. De hier beschreven studie uit Nieuw-Zeeland is een onderdeel van een internationale samenwerking tussen Zweden, Australië en Nieuw Zeeland.

Alle praktiserende verloskundigen die lid zijn van de New Zealand College of Midwives werden via email uitgenodigd om een online vragenlijst in te vullen. De vragenlijst bevatte demografische vragen, de Depression, Anxiety and Stress Scale (DASS-21), de Copenhagen Burnout Inventory (CBI), de Perceptions of Empowerment in Midwifery Scale (PEMS) en de Practice Environment Scale (PES).

In totaal hebben 1073 (48%) verloskundigen gereageerd. Van hen was 44% (n=473) zelfstandig werkend met een eigen caseload, 42% (n=452) in loondienst van een ziekenhuis en 14% (n=148) zowel in loondienst als zelfstandig werkend. Alle drie de groepen waren vergelijkbaar wat betreft leeftijd, huwelijkse staat en werkervaring.

Verloskundigen in loondienst werken minder uur per week dan verloskundigen zie zelfstandig werkten of beiden combineren (Md 32, vs Md40, Md 36), maar hebben significant hogere levels van werk gerelateerde en privé gerelateerde burn-out en angst. Zo scoort 18,9% van de klinisch werkenden in de categorieën van matig tot ernstig angstig op de DASS-21 in vergelijking met 13,3% van de zelfstandig werkenden en 12% van degenen die beide combineren (p 0.04).

Verloskundigen in loondienst scoren ook significant lager op autonomie, empowerment en professionele erkenning dan de zelfstandig werkende verloskundigen. Factoren die samenhangen met burn-out (met name bij verloskundigen in loondienst) waren problemen met de bezetting, onvoldoende ondersteuning door het management, onvoldoende professionele erkenning en ontwikkelmogelijkheden.

Verloskundigen die zelfstandig continuïteit van zorg leveren aan een eigen caseload van vrouwen hebben een betere emotionele gezondheid en zijn minder vaak burn-out dan de verloskundigen die in loondienst werken. Deze studie biedt voor de Nieuw-Zeelandse situatie aanknopingspunten hoe de werkomgeving van de verloskundigen in de kliniek verbeterd kunnen worden en bevestigt het beeld dat het werken met een caseload vrouwen bevredigend is.

Deze resultaten kunnen door de verschillen tussen Nieuw-Zeeland en Nederland niet toegepast worden op het Nederlandse zorgsysteem. We kijken dan ook met interesse uit naar resultaten van een vergelijkbaar onderzoek in Nederland, waar op dit moment de voorbereidingen voor getroffen worden.