De Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en
Gynaecologie (NVOG) heeft in 2008 een aantal
nieuwe en herziene perinatologische richtlijnen
gepubliceerd. Voor klinisch verloskundigen zijn
deze richtlijnen relevant voor hun dagelijks
werk. Voor eerstelijns verloskundigen zijn
NVOG-richtlijnen informatief. Ze beschrijven
het obstetrisch beleid in de tweede- en derdelijn.
Kennis van deze richtlijnen is van belang
in het gesprek met cliënten en voor de samenwerking
met de behandelend gynaecoloog.

 

Het betreft de richtlijnen:

• Vaginaal bloedverlies in de tweede helft van de
zwangerschap

• Stuitligging

• Preventie van groep-B-streptococcen ziekte

• Foetale groeibeperking

• Schouderdystocie

 

Het zijn vijf monodisciplinaire richtlijnen. Ze gaan in
principe over de zorg aan cliënten die in de tweede- of
derdelijn onder behandeling zijn. NVOG richtlijnen
vervangen niet de Verloskundige Indicatielijst (VIL)2003.
Dit artikel is bedoeld als een leeswijzer bij de nieuwe
richtlijnen van 2008. We willen op deze manier verloskundigen
kort informeren over de inhoud en eventuele
implicaties voor verloskundig beleid en samenwerking
tussen eerste- en tweedelijn.
In dit tijdschrift zijn eerder al de vijf perinatologische
NVOG richtlijnen uit 2007 besproken (herhaalde
miskraam, trombocytopenie, preventie recidief spontane
vroeggeboorte, serotiniteit)

[1].
De volledige tekst van de richtlijnen is te vinden op de
NVOG website (surf naar www.nvog.nl –> professionals
–> richtlijnen –> perinatologie).