In Medisch Contact van 22 februari j.l. doentropenarts en gynaecoloog Jelle Stekelenburgen acht co-auteurs een appel op Nederlandseartsen en verloskundigen om zich in te zettenvoor het probleem van de hoge moeder- enneonatale sterfte in lage inkomenslanden[1].De schrijvers van dit artikel zijn allen lid van de‘Working Party International Safe Motherhood& Reproductive Health’, een Nederlandsewerkgroep die zich inzet voor kennisoverdrachtop gebied van de reproductieve gezondheidszorgen bewustwording over maternale enneonatale sterfte[2]. De redactie van Tijdschriftvoor Verloskundigen heeft gemeend niet hethele artikel te publiceren maar, met mede -weten van de auteurs, slechts die fragmentendie relevant zijn voor de verloskundigeberoepsgroep.