Marianne Nieuwenhuijze promoveerde op 20 mei 2014 aan de Radboud Universiteit op haar proefschrift On speaking terms. Choices and shared decision-making in maternity care. In het symposium voorafgaand aan de promotie bogen internationale sprekers zich over vragen als: Kan dat, samen met de vrouw zorgkeuzes maken? Hoe zit het met de autonomie van de vrouw? Zijn alle zorgkeuzes ook in de praktijk mogelijk? Wie of wat beïnvloedt de zorgkeuze?

Voornamelijk verloskundigen, maar ook een aantal gynaecologen en docenten kwamen af op dit symposium met nieuwe inzichten over de rol van zorgverleners én cliënten bij keuzes in de verloskundige zorg.