Onderzoek naar ongeplande zwangerschappen spitst zich vaak toe op alleenstaande- en tienermoeders, maar ook vrouwen met een vaste relatie kunnen ongepland zwanger raken. Deze prospectieve cohortstudie kijkt naar de relatie tussen ongepland zwanger raken en psychische klachten postpartum zoals depressieve en –angstgevoelens.

Deze Britse cohortstudie (Millenium Cohort Study) gebruikte een vragenlijst onder 12464 getrouwde en samenwonende vrouwen. Onderdelen van de vragenlijst waren 1. geplande/ ongeplande zwangerschap en de mate van gevoelens van blijdschap (blij/ ambivalent/ niet blij); 2. de aanwezigheid van postpartum psychische klachten; 3. de kwaliteit van hun relatie; en 4. ervaren ondersteuning van partner, familie en vrienden.

De vragenlijst werd negen maanden postpartum afgenomen. De onderzoekers corrigeerden voor leeftijd, opleiding, etniciteit, SES, pariteit, roken en wijze van bevallen, kwaliteit van de relatie en mate van sociale ondersteuning.

Van de participanten rapporteerden 33% (4343) dat er sprake was van een ongeplande zwangerschap. Participanten met een ongeplande zwangerschap hadden een gemiddelde leeftijd van 31 (SD 4,7) jaar, 80% van de participanten was getrouwd en 20% woonde samen en 41% kreeg hun eerste kind. Er waren geen verschillen in karakteristieken vergeleken met participanten met een geplande zwangerschap. 71% (3087) van de participanten met een ongeplande zwangerschap was blij met de zwangerschap, 11% (475) rapporteerde ambivalente gevoelens en 18% (781) van de participanten was niet blij met de zwangerschap.

Participanten met een ongeplande zwangerschap had een verhoogd risico [OR 1,73; 1,53-1,95] op psychische klachten postpartum, in vergelijking met participanten met een geplande zwangerschap. Dit was meer prevalent onder de groep moeders met negatieve en ambivalente gevoelens [OR 2,72; 2,17-3,41] dan onder moeders met positieve gevoelens [OR 1,39; 1,21-1,60].

De auteurs concluderen dat er postpartum aandacht moet zijn voor psychische klachten bij vrouwen met een stabiele relatie die ongepland zwanger werden.