Het Pharmaceutisch Weekblad drong onlangs aan op herziening van de medicamenteuze adviezen bij zuurbranden tijdens de zwangerschap,omdat aan de veiligheid van aluminiumbevattende antacida wordt getwijfeld. Ten onrechte.

Een publicatie in het Pharmaceutisch Weekblad (PW) zorgde voor onrust over het gebruik van aluminiumbevattende antacida tijdens de zwangerschap.De auteurs van de PW-publicatie trekken de veiligheid ervan in twijfel en roepen op tot herziening van de richtlijnen over zuurbranden tijdens de zwangerschap. Zij wijzen op het neurotoxische effect bij rattenembryo’s.

Dit artikel is met toestemming van auteur en uitgever integraal overgenomen uit Medisch Contact, nr. 49 van 3 december 2004, pag. 1950 ev.