Tegen de achtergrond van een zeer gemedicaliseerde geboortezorg hebben de verloskundigen in de Verenigde Staten (VS) de handen ineengeslagen. Het uitbrengen van een position statement ‘Supporting healthy and normal physiological childbirth’ is de start van een nationaal programma om ervoor te zorgen dat de fysiologische benadering van de baring weer de nationale standaard wordt voor de verloskundige zorg.

Het doel van het programma is de gezondheid van moeder en kind bevorderen en onnodige en dure
interventies vermijden door:

  • een beknopte definitie te bieden van de fysiologische baring;
  • optimale processen en uitkomsten te beschrijven die horen bij de fysiologische baring;
  • bevorderende en belemmerende factoren te identificerenvoor de fysiologische baring, gebaseerd op het beste beschikbare wetenschappelijke bewijs;
  • een sjabloon te maken voor systeemveranderingen voor (klinische) praktijk, opleiding, onderzoek en gezondheidsbeleid.

De normale fysiologische baring wordt gekarakteriseerd door een spontaan begin én verloop van de baring, met aandacht voor positieve biologische en psychosociale omstandigheden die deze processen bevorderen; resulterend in de spontane vaginale geboorte van het kind en de placenta en fysiologisch bloedverlies. Het faciliteert de optimale transitie van het kind door huid-op-huid contact, het snel aanleggen aan de borst en de nabijheid van moeder tijdens het kraambed.