Excessieve gewichtstoename en psychische klachten zijn twee gezondheidsproblemen waar verloskundigen veel mee geconfronteerd worden. En hoewel beide problemen een risico vormen voor een goed verlopende zwangerschap, vinden verloskundigen het vaak lastig hoe ze hiermee om moeten gaan. De Academie Verloskunde Maastricht (AVM) wil daar met het project ‘Gewoon Gezond Zwanger’ handvatten voor aanreiken.