Dit artikel verscheen eerder als “Birthing Positions. A qualitative study into the views of women about various birthing positions”. In: J Psychosom Obstet Gynecol 2004;25:47-55.

Doel van het onderzoek:
Inzicht geven in de factoren die van invloed zijn op het gebruik van verschillende baringshoudingen door vrouwen en hun bevallingservaringen in relatie tot de gebruikte houdingen.

Semi-gestructureerde interviews werden gehouden onder twintig vrouwen om te komen tot een beter begrip van de relatie tussen baringshoudingen en bevallingservaringen.Het advies van de verloskundige was de meest invloedrijke factor in de keuze voor een baringhouding. Als het medischmogelijk was, hadden vrouwen baat bij de autonomie om zelf de voor hen meest geschikte baringshouding te vinden. Hun keuzes en hun ervaringen varieerden enorm. Vrouwen waren, ongeacht etniciteit, het meest bekend met de rugligging tijdens de uitdrijving, maar waardeerden praktische informatie over ander mogelijkheden.Verloskundigen kunnen op het gebied van baringshoudingen een belangrijke rol spelen in het verbreden van de keuzemogelijkheden voor vrouwen. Verloskundigen moeten vrouwen aanmoedigen die houdingen te kiezen die voor hen het beste zijn, door ze praktische informatie te geven gedurende zwangerschap en bevalling.