In deze editie berichten wij u over een recent gestarte RCT binnen het consortium, de MASTER-studie. Mannelijke subfertiliteit komt bij een derde van alle subfertiele koppels voor. Deze multicenterstudie onderzoekt de kosteneffectiviteit van IUI-, IVF- en ICSI-behandelingen bij mannelijke subfertiliteit. Binnen deze studie wordt er tevens onderzocht of de zaadkwaliteit en -ernst van toegevoegde waarde is op de behandelingskeuze.

Daarnaast schenken we aandacht aan een studie die verricht is met behulp van data afkomstig uit de Perinatale Registratie Nederland (PRN). Momenteel wordt voor iedere zwangere vrouw de uitgerekende datum vastgesteld bij een amenorroeduur van 40 weken. Echter uit de literatuur is bekend dat er etnische verschillen bestaan in perinatale sterfte en mogelijk ook in de ontwikkeling van kinderen. Deze studie geeft dan ook antwoord op de vraag of het optimale moment van bevallen verschillend is voor verschillende
etnische groepen.

Ten slotte, vergeet u dus niet contact op te nemen als u een studie heeft die voor de UNO in aanmerking komt!