Het rapport van de Stuurgroep Zwangerschap en Geboorte maakt duidelijk dat op het gebied van perinatale sterfte veel winst te behalen is door preventie van groeivertraging en vroeggeboorte. Roken tijdens de zwangerschap is een belangrijke risicofactor hierin. Eerstelijns verloskundigen zijn op dit punt de zorgverleners bij uitstek die het verschil kunnen maken. Zij zien namelijk 80% van de zwangeren vroeg in de zwangerschap en zwangeren zijn in deze fase van hun leven eerder te motiveren om te stoppen met roken. Een extra inspanning voor de kwetsbare ongeboren vrucht is gerechtvaardigd en met de juiste toepassing van de V-MIS (Minimale Interventiestrategie Stoppen met roken voor de Verloskundigenpraktijk) is deze inspanning bij rokende vrouwen beperkt tot enkele minuten per consult. Daarom heeft de inspectie in 2010 onderzoek verricht naar de Stoppen met roken begeleiding door eerstelijns verloskundigen. Uit dit onderzoek blijkt dat verloskundigen roken als risicofactor erkennen, maar de Stoppen met roken begeleiding nog onvoldoende structureel uitvoeren. Dat komt mede omdat de randvoorwaarden zoals beleid en scholing niet goed zijn ingevuld. De inspectie heeft na overleg met de KNOV besloten dat alle verloskundigenpraktijken per 1 januari 2012 de begeleiding structureel geïmplementeerd moeten hebben. De inspectie zal dit begin 2012 gaan toetsen. De KNOV zal verloskundigen stimuleren om met de implementatie van de Stoppen met roken begeleiding te starten. Het is nu aan de verloskundigen om deze kans te pakken en zo een aanzienlijke bijdrage te leveren aan het voorkomen van perinatale sterfte.