Is PCA-remifentanil een veilige en effectieve pijn- stillingsmethode in de verloskunde voor moeder en kind?

Data werd verzameld van november 2007 tot november 2009. Bij pijnstillingswens werd afhankelijk van vaginaal toucher en wens patiënte, besloten voor PCA-remifentanil of peridurale anesthesie. Remifentanil werd intraveneus via een PCA-pomp toegediend met een bolus van 25 µg zonder achtergrondinfusie. Eventueel werd de bolusdosis opgehoogd tot een maximum van 0,5 µg/kg/bolus. Tijdens het gebruik werden de maternale ademhalingsfrequentie, sedatiescore, visueel analoge pijnscore en maternale tensie gemeten. Post partum werd gekeken naar de apgarscore, de navelstreng-pH en werd gevraagd naar de ervaring van patiënte.

Van 543 patiënten bevielen er 479 vaginaal. De gemiddelde duur van het gebruik van de PCA- remifentanil was 2,29 uur. Er deden zich geen ernstige, onomkeerbare maternale problemen voor. Bij 10% van de patiënten daalde de saturatie onder de 93%, wat te verhelpen was met zuurstoftoediening. Uit de VAS-score bleek een halvering van de pijnervaring na de start met remifentanil. Ook bij de neonaat waren er geen problemen die te wijten waren aan het gebruik van de PCA-remifentanil. Over het algemeen waren de patiënten erg tevreden over deze vorm van pijnstilling.

Er deden zich tijdens het gebruik van de PCA-remifentanil geen maternale ernstige en onomkeerbare problemen voor. Ook waren er geen foetale of neonatale problemen ten gevolge van de remifentanil.