Miranda Tromp is medisch informatiekundige en promoveerde in mei 2009 op het koppelen van de landelijk verloskundige registratie- systemen 1 en 2 en die van de kinderartsen. Tromp ontwikkelde een methode om al die gegevens te koppelen, zodat de perinatale sterfte (van de 22ste zwangerschapsweek tot een week na de geboorte) in haar geheel kan worden bekeken. Bij de analyse van het gekoppelde PRN bestanden werden onder andere regionale verschillen zichtbaar. Over deze regionale verschillen in perinatale sterfte en de achtergronden hierbij, publiceerde zij in april 2009 in het tijdschrift BMC Public Health (Tromp et al, 2009).