Onderzoek naar vrouwen met lichamelijke beperkingen in de geboortezorg richt zich nog vooral op hun gezondheid in de zwangerschap en op ervaringen met het ouderschap, maar minder op hun postpartumervaringen met hun gezondheid. Recente studies wijzen op gezondheidsrisico’s voor deze moeders.

Deze kwalitatieve studie exploreerde hoe vrouwen met een lichamelijke handicap hun gezondheid na de bevalling ervaren en hoe ze hun gezondheid behouden of verbeteren. Met video-bellen interviewden de onderzoekers elf jonge moeders met lichamelijke beperkingen in Texas, Verenigde Staten.

Bij de meeste vrouwen bestaan de lichamelijke beperkingen uit mobiliteitsproblemen. Hun gemiddelde leeftijd is 35 jaar, 91% is hoger opgeleid en 82% heeft een partner. Negen vrouwen bevielen via een keizersnede.

Uit de thematische analyse van de getranscribeerde audio-opnamen komen zes overkoepelende thema’s naar voren: een prijs betalen om de baby te krijgen; focus op de baby; ondersteuning of een gebrek daaraan; gevoelens van isolement omdat ze niet of weinig vrouwen in vergelijkbare omstandigheden kennen; uitdagingen onder controle krijgen en barrières overwinnen; er nog niet helemaal zijn en weer aandacht gaan besteden aan bevordering van de eigen gezondheid.

De onderzoekers concluderen dat de vrouwen beschikken over veerkracht in het omgaan met de uitdagingen van de zorg voor hun baby’s in de context van hun lichamelijke beperkingen en herstel van complicaties na de geboorte-ervaring. Desondanks hebben de vrouwen duidelijk behoefte aan aanvullende middelen en ondersteuning. De vrouwen onderkennen de beperkingen van hun eigen gezondheid bij hun verantwoordelijkheden als ouders.

De onderzoekers bevelen aan dat zorgverleners beter afstemmen op de behoeften postpartum van vrouwen met een lichamelijke beperking. Zij hebben behoefte aan geïndividualiseerde steun bij het omgaan met hun gezondheid en aan bij hen passende bronnen voor sociale steun en gezondheid bevorderende informatie. Ziektekostenverzekeringen zouden postpartum huisbezoeken moeten vergoeden voor ondersteuning door zorgverleners van gezondheid en welzijn van deze vrouwen.