Verloskundige zorgverleners die hun cliënten gezondheidsvaardigheden aanleren via groepsconsulten, bekend als CenteringZwangerschap/CenteringPregnancy boeken meer succes dan verloskundige zorgverleners die dat doen in een-op-een consulten.

Groepszorg ondersteunt gezondheidsvaardigheden beter

Uit deze cross-sectionele vragenlijststudie1 Bij cross-sectioneel onderzoek verzamel je data van veel individuen op één moment in de tijd.  blijkt dat verloskundige zorgverleners die groepszorg verlenen op basis van het Centering-model de gezondheidsvaardigheden van hun cliënten in hogere mate ondersteunen dan zorgverleners die een-op-een zwangerschapsconsulten doen. 133 respondenten vulden de vragenlijst in, van wie er 51 groepsgewijze consulten (CenteringZwangerschap) en 82 een-op-een consulten bieden.

Het gevonden verschil geldt voor alle 17 thema’s van prenatale voorlichting2 ⦁ Voeding en gezonde levensstijl ⦁ Lichamelijke veranderingen en ongemakken ⦁ Lichaamshouding en oefeningen ⦁ Mondgezondheid ⦁ Mentale gezondheid tijdens de zwangerschap ⦁ Bewegingen van de foetus ⦁ Borstvoeding ⦁ Huiselijk geweld ⦁ Gezinsplanning, seksualiteit en anticonceptie ⦁ Voorbereiding op de bevalling, wanneer te bellen ⦁ Geboortemechanisme en vroeggeboorte ⦁ Bevallingservaring en pijnbestrijding ⦁ Postnatale periode ⦁ Overgang van zwangerschap naar ouderschap ⦁ Postpartum stemmingsstoornissen ⦁ De baby verzorgen ⦁ Veiligheid van de pasgeborene , waarbij de volgende 8 thema’s statistisch significant waren:

 • lichaamshouding en lichaamsbeweging
 • mondzorg
 • huiselijk geweld
 • geboortemechanisme en vroeggeboorte
 • postnatale periode
 • transitie naar ouderschap
 • zorg voor de baby
 • veiligheid van de pasgeborene

Waarom meer gezondheidsvaardigheden door groepszorg

De volgende factoren kunnen verklaren waarom groepszorg in hogere mate gezondheidsvaardigheden ondersteunt:

 • meer tijd
 • gevoel van veiligheid en verbondenheid
 • continuïteit van zorg (steeds dezelfde verloskundige en co-begeleider)
 • nadruk op leefstijlveranderingen en gezond gedrag

Meer aandacht nodig voor motivatie

Ook werd onderzocht of er een verschil is in de mate waarin verloskundige zorgverleners bij het aanleren van gezondheidsgedrag aandacht besteden aan de factoren van het I-Change-model3 Het I-Change model (Bewustzijn -> motivatie -> intentie -> gedrag) is een model voor gedragsverandering. Centraal in het I-Change model zijn de drie fases die leiden tot gedrag: (1) de inzichtfase, (2) de motivatiefase en (3) de actiefase. Het model geeft aan dat de inzichtfase invloed heeft op de motivatiefase en de motivatiefase weer invloed heeft op de actiefase. . Dit model laat zien dat er voor effectieve gedragsverandering óók aandacht nodig is voor motivatiefactoren. Beide groepen verloskundige zorgverleners, zowel zij die groepszorg bieden als zij die een-op-een zorg bieden, richten zich echter vooral op het informeren en bewustmaken van de cliënt. De onderzoekers denken dat verloskundige zorgverleners mogelijk meer vaardigheden nodig hebben om hun rol te veranderen van een onderwijzende professional in een ondersteunende leider (coach).