Onlangs kreeg onderzoeker en verloskundigedr. Ank de Jonge te horen dat de door haaraangevraagde Veni-subsidie wordt toegekenddoor NWO (Nederlandse Organisatie voorWetenschappelijk onderzoek). De prestigieuze Veni-subsidie is een van dedrie subsidievormen van de Vernieuwings -impuls waarvan NWO de penvoerder is en dieis opgezet in samenwerking met het Ministerievan OCW, de KNAW (Koninklijke NederlandseAcademie van Wetenschappen) en de univer-siteiten. De Veni-subsidie is bestemd voortalentvolle, recent gepromoveerde, onder -zoekers en er is een bedrag van 250.000 euromee gemoeid. De andere twee subsidies zijnde Vidi-subsidie (voor ervaren postdocs, tot800.000 euro) en de Vici-subsidie (voor zeerervaren onderzoekers, tot 1.500.000 euro).