Een fluxus is, zeker in de thuissituatie, een enerverende en gevaarlijke complicatie die langdurige gevolgen kan hebben voor de moeder. Het aantal vrouwen dat overlijdt door hemorragie postpartum (HPP) blijft in Nederlandgelukkig zeer laag en bedraagt ongeveer 3% van de totale moedersterfte.Bij de lage maternale sterftecijfers in Nederland (MMR=11 vrouwen per 100.000 levend geborenen) komt dit neer op minder dan 1 vrouw per jaar.[1]Wereldwijd is moedersterfte echter een zeer groot probleem. Zo’n 520.000 vrouwen sterven elk jaar tijdens de zwangerschap of binnen zes weken postpartum, 99% van hen woont in ontwikkelingslanden [2]. Gemiddeld verlijdt een kwart van deze moeders als gevolg van bloedverlies rondom de partus.In sommige landen loopt dit op tot meer dan 60%[3]. De Verenigde Naties stelde zich in 2000 tot doel ervoor te zorgen dat in 2015 de moedersterfte in de wereld met driekwart is gedaald ten opzicht van 1990, door de zorg aanzwangere en barende vrouwen te verbeteren.Hoe kan dit worden gerealiseerd?