Rug- en/of nekklachten zijn een veel voor –
komend probleem onder verloskundigen.
BACKUP is een preventieprogramma dat er op
gericht is deze klachten te voorkomen of te
verminderen.

Uit een veldonderzoek begin dit jaar, waaraan ruim 75
actieve eerstelijns verloskundigen deelnamen, blijkt dat
bijna 8 op de 10 verloskundigen last heeft van rug- en/of
nekklachten.
Het gaat vooral om aspecifieke klachten, waarvoor geen
aantoonbare medische oorzaak is. Kenmerken hiervan
zijn pijn (die kan uitstralen in de heup of benen) en spierstijfheid
in rug, nek en schoudergebied. De klachten
kunnen enkele dagen of weken aanhouden, maar houden
ze langer dan drie maanden aan, dan kunnen ze ook
chronisch worden.
Rug- en/of nekklachten staan op nummer twee van de
lijst van redenen voor werkuitval voor verloskundigen.
Dat er dus sprake is van een gezondheidsprobleem, is
wel duidelijk. Dit was reden voor de werkgroep BACKUP
(zie voet) om een preventieprogramma te ontwikkelen
dat erop gericht is om deze klachten te voorkomen of te
verminderen.