‘Cochrane review midwife-led continuity of care’. Over de reactie van de NVOG op het persbericht van de KNOV

Om bij het einde te beginnen, wij onderschrijven de conclusie van de NVOG: het primaat van de zwangere moet centraal staan en gynaecologen en verloskundigen moeten vanuit één keten optreden. Vanuit deze eensgezindheid zou het toch mogelijk moeten zijn om de verloskundige zorg effectief en doelmatig te organiseren rondom de zwangere. Dit sluit ook aan bij de brandbrief van het Ouderschap en de GeboorteBeweging.