Verloskundige praktijken, die bekwaam zijnin het begeleiden bij borstvoeding, kunnendit tonen door het WHO/Unicef-certificaat‘Zorg voor Borstvoeding’ te behalen.Ongeveer 10% van de praktijken in Nederlandheeft dit certificaat. Vooral de afgelopen paarjaar stijgt hun aantal sterk, sinds hele kringenhet certificeringstraject gezamenlijk doorlopenen afronden. Verloskundigen, die wilden wetenwat zo’n traject inhoudt, konden eind maartterecht bij een informatiebijeenkomst van deStichting ‘Zorg voor Borstvoeding’.Om ervaringen uit te wisselen; knelpunten énoplossingen te bespreken. Te gast was lactatiekundigeen verloskundige Monique Franck, diezelf ook werkt in een gecertificeerde praktijk.